dnes je 19.5.2024

Input:

Účtovanie darčekových poukážok

14.5.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.801 Účtovanie darčekových poukážok

Ing. Zuzana Chochulová

Aké je účtovanie darčekových poukážok? Ako je potrebné k tomu pristupovať? Tieto odpovede nájdete nižšie v článku.

Darčekové poukážky

Zákon o dani z príjmov č. 595/2003 Z. z. (ďalej len „zákon o dani z príjmov”), hovorí o podmienkach, kedy je možné výdavky považovať za daňové náklady.

Daňovými výdavkami nie sú výdavky na reprezentáciu, okrem výdavkov na reklamné predmety v hodnote neprevyšujúcej 17 eur za jeden predmet, pričom za reklamné predmety sa nepovažujú:

  • darčekové reklamné poukážky,

  • tabakové výrobky, okrem daňovníka, u ktorého je výroba tabakových výrobkov hlavným predmetom činnosti,

  • alkoholické nápoje, okrem alkoholických nápojov podľa osobitného predpisu (§ 4 ods. 3 zákona č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov) v úhrnnej výške najviac 5 % zo základu dane; uvedené sa nevzťahuje na daňovníka, u ktorého je