dnes je 15.4.2024

Input:

Účtovanie dobropisu v roku 2024 v podvojnom účtovníctve

22.2.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2024.02.1.4 Účtovanie dobropisu v roku 2024 v podvojnom účtovníctve

Ing. Jozef Pohlod

Z hľadiska účtovného pod dobropisom je vo všeobecnosti potrebné rozumieť pripísanie určitej čiastky v prospech druhej strany z dôvodu vzniku následných skutočností, teda po uskutočnení nejakého prípadu. Ide teda o vystavenie účtovného dokladu z dôvodu zistenej skutočnosti, ktorá sa odlišuje od pôvodného vystaveného dokladu, čo je aj predmetom účtovníctva tak na strane vystavovateľa dobropisu, ako aj príjemcu dobropisu, pretože sa vzťahuje tak na aktíva, ako pasíva, ako aj na výsledkové účty účtovnej jednotky. Dobropis vždy vystavuje tá účtovná jednotka, ktorá vystavila pôvodný doklad. Obsah dobropisu z pohľadu účtovníctva musí obsahovať všetky potrebné údaje ustanovené v §10 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve.

V praxi sa stáva, že dodané výrobky resp. služby nie sú v požadovanej kvalite,