dnes je 19.5.2024

Input:

Účtovanie stravného formou elektronických stravovacích kariet

15.4.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.776 Účtovanie stravného formou elektronických stravovacích kariet

Ing. Zuzana Chochulová

Ako je možné účtovať elektronické dobíjacie karty? Ako je potrebné k tomu pristupovať? Tieto odpovede nájdete nižšie v článku.

Účtovanie stravného formou elektronických dobíjacích kariet

Zákon o dani z príjmov č. 595/2003 Z. z. (ďalej len „zákon o dani z príjmov”), hovorí o podmienkach, kedy je možné výdavky považovať za daňové náklady.

Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve”) a ani opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov (ďalej len „postupy účtovania”) špecificky neupravuje účtovanie účtovného prípadu pri nabíjaní