dnes je 25.2.2024

Input:

Účtovanie zásob vlastnej výroby firmy

31.1.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.694 Účtovanie zásob vlastnej výroby firmy

Ing. Dušan Preisinger

Pozícia zásob vlastnej výroby je v štruktúre obežných aktív účtovnej jednotky pomerne špecifická (sú podnikateľské subjekty, ktoré v rámci svojho prevádzkového cyklu obežné aktíva bez zmeny predajú (tovar), alebo spotrebujú (materiál). Zásoby vlastnej výroby sú špecifické v tom, že účtovná jednotka na nich realizuje zmeny (ide o operácie súvisiace s ich spracovaním, výsledkom je pridaná hodnota). Ustanovenie §17 „Zásady pre členenie krátkodobého majetku a jeho účtovanie” Postupov účtovania pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva (ďalej len „postupy”) určuje štruktúru zásob (materiál, tovar, zásoby vlastnej výroby; medzi zásoby vlastnej výroby, ktoré účtovná jednotka vedie na účtoch účtovnej triedy 1 „Zásoby” patrí nedokončená výroba – účet 121 na tomto účte sa účtuje stav a pohyb zásob nedokončenej výroby

Najčítanejšie články
viac článkov