dnes je 25.2.2024

Input:

Usmernenie k uplatneniu daňového bonusu na zaplatené úroky a daňového bonusu zo zvýšenia zaplatenej splátky

2.2.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.702 Usmernenie k uplatneniu daňového bonusu na zaplatené úroky a daňového bonusu zo zvýšenia zaplatenej splátky

Ing. Ivana Glazelová

Finančná správa zverejnila na svojej webovej stránke „Usmernenie k uplatneniu daňového bonusu na zaplatené úroky a daňového bonusu zo zvýšenia zaplatenej splátky.”

Národná rada Slovenskej republiky dňa 08.12.2023 schválila zákon č. 508/2023 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s pomocou so splácaním úverov na bývanie (ďalej len „zákon č. 508/2023 Z. z.”). Týmto zákonom sa v čl. I mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZDP”). Zákon č. 508/2023 Z. z. nadobúda účinnosť 01.01.2024. Novelizované znenie ZDP umožňuje daňovníkovi, ktorý uzatvoril zmluvu o úvere na bývanie uplatniť, za predpokladu splnenia zákonných

Najčítanejšie články
viac článkov