dnes je 25.2.2024

Input:

Vykazovanie materskej a rodičovskej dovolenky na evidenčnom liste dôchodkového poistenia

2.2.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.765 Vykazovanie materskej a rodičovskej dovolenky na evidenčnom liste dôchodkového poistenia

Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.

Významné legislatívne zmeny, ktoré mali dopad na vykazovanie údajov na Evidenčnom liste dôchodkového poistenia nastali k 1. júnu 2022 a k 1. januáru 2023. V nadväznosti na novelu č. 210/2023 Z. z. zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení (ďalej len „ZSP”), ktorá nadobudla účinnosť dňa 1. januára 2024 a ktorá  opätovne mení právnu úpravu vylúčenia povinnosti platiť poistné, nastali ďalšie zmeny s dopadom na vykazovanie údajov na Evidenčnom liste dôchodkového poistenia. O novinkách vás oboznámime v nasledujúcom článku.

Ak v kalendárnom roku bolo dôchodkové poistenie zamestnanca prerušené, obdobie prerušenia povinného poistenia sa do Evidenčného listu dôchodkového poistenia (ďalej aj „ELDP”) neuvádza.

Najčítanejšie články
viac článkov