dnes je 25.2.2024

Input:

Vzájomné započítanie pohľadávok a záväzkov v jednoduchom a podvojnom účtovníctve

19.1.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2023.01.2.1 Vzájomné započítanie pohľadávok a záväzkov v jednoduchom a podvojnom účtovníctve

Ing. Jozef Pohlod


Firma A (právnik – advokát) vystavila faktúru na právne služby pre firmu B vo výške 20 135,52 € s DPH. Firma B vystavila faktúru pre firmu A na predaj pozemku vo výške 20 135,52 € s DPH, čiže firma B vyplatila právne služby firme A pozemkom. Firma A už má pozemok zapísaný na liste vlastníctva. Firma A a firma B sa dohodli na zmluve o zápočte.

Ako máme zaúčtovať tento zápočet? Firma A vedie JÚ (jednoduché účtovníctvo) a firma B PÚ (podvojné účtovníctvo).

Legislatívna úprava:

  • Postupy účtovania pre jednoduché účtovníctvo,

  • Postupy účtovania pre podvojné účtovníctvo.

Pohľad autora na problematiku:

Vzájomný zápočet pohľadávok a záväzkov upravuje primárne Občiansky zákonník v ustanoveniach § 580 – 581 OZ a Obchodný zákonník v ustanoveniach § 358 – 364

Najčítanejšie články
viac článkov