dnes je 15.4.2024

Input:

Zaúčtovanie faktúry za služby od mobilného operátora na prelome účtovných období

23.2.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2024.02.2.2 Zaúčtovanie faktúry za služby od mobilného operátora na prelome účtovných období

Ing. Jozef Pohlod


Ako zaúčtovať faktúry za služby mobilnej siete od mobilného operátora? Zúčtovacie obdobie faktúry je 10. 12. 2023 – 9. 1. 2024 v sume 142,41 €. Dátum dodania: 9. 1. 2024. Dátum vyhotovenia: 12. 1. 2024.

Legislatívna úprava:

Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve.

Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov.

Pohľad autora na problematiku:

Predmetná faktúra sa dotýka účtovného obdobia za rok 2023 ako aj účtovného obdobia roka 2024. Aby bolo účtovníctvo spoločnosti správne a úplné je potrebné príslušné náklady spojené s účtovným obdobím zaúčtovať do účtovného obdobia roka 2023. Keďže faktúra bola vystavená v mesiaci január ako aj z pohľadu DPH je deň dodania služby v mesiaci január 2024, pri účtovaní uvedenej faktúry do účtovného obdobia roku 2023