dnes je 15.4.2024

Input:

Záväzky po lehote splatnosti v daňovom priznaní

27.3.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.765 Záväzky po lehote splatnosti v daňovom priznaní

Ing. Lucia Sandtner, PhD.

Základ dane je podľa § 17 ods. 27 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov”) povinná upraviť o neuhradené záväzky (faktúry) tá účtovná jednotka, ktorá účtuje v sústave podvojného účtovníctva okrem:

  • účtovnej jednotky, na ktorú bol vyhlásený konkurz,

  • neziskovej organizácie,

  • rozpočtovej organizácie.

Povinnosť zvyšovať základ dane o neuhradené záväzky majú iba daňovníci účtujúci v sústave podvojného účtovníctva. Ide o daňovníkov, ktorí účtujú v sústave podvojného účtovníctva podľa slovenských účtovných predpisov a zisťujú základ dane z výsledku hospodárenia [podľa § 17 ods. 1 písm. b) ZDP], a tiež daňovníkov, ktorí vykazujú výsledok hospodárenia v individuálnej účtovnej závierke podľa medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo [podľa