dnes je 22.7.2024

Input:

Zdaňovanie cenných papierov po prijatí konsolidačného balíčka

30.1.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2024.01.1.1 Zdaňovanie cenných papierov po prijatí konsolidačného balíčka

Ing. Lucia Sandtner, PhD.

Dňa 19. decembra 2023 schválila Národná rada Slovenskej republiky návrh zákona, ktorým sa od nového roka menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšením stavu verejných financií. V jednotlivých novelizačných článkoch sa menia a dopĺňajú viaceré zákony vrátane zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov („ZDP”), ktoré upravujú zdaňovanie právnických osôb. Novelou sa okrem iného ruší aj plánované oslobodenie, ktoré malo byť účinné od 1. 1. 2024:

• oslobodenia fyzických osôb pri predaji cenných papierov, ktoré nie sú obchodované na regulovanom trhu po 3 rokoch od ich nadobudnutia,

• oslobodenia pri predaji podielu v spoločnosti s ručením obmedzeným a tiež

• oslobodenia pre použitie virtuálnej meny, ktoré plánovala predošlá vláda

} ?>