dnes je 22.7.2024

Input:

Zmeny v tlačivách daňových priznaní k dani z príjmov za rok 2023

26.1.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2024.01.1.3 Zmeny v tlačivách daňových priznaní k dani z príjmov za rok 2023

Ing. Ivana Glazelová

Ministerstvo financií SR oznámilo, že vydalo nasledovné vzory tlačív daňových priznaní k:

  • dani z príjmov fyzickej osoby pre daňovníka, ktorý má príjmy len zo závislej činnosti podľa § 5 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon”) – MF/013085/2023-721 (ďalej len „DP FO typ A”),

  • dani z príjmov fyzickej osoby pre daňovníka, ktorý má príjmy podľa § 5 až 8 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon”) – MF/013086/2023-721 (ďalej len „DP FO typ B”),

  • Vzor tlačiva daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby (MF/016108/2022-721) z roku 2022 (ďalej len „DP PO”), zostáva naďalej v platnosti.

Uvedené vzory tlačív sú súčasťou oznámenia Ministerstva financií SR č. MF/013088/2023-721

} ?>