NOVINKA
Príspevok na rekreáciu z pohľadu zákona o dani z príjmov v roku 2019

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

Daňový kalendár
máj 2019
PoUtStŠtPiSoNe
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
 
Najbližšia daňová povinnosť
27.5.2019 - Daň z pridanej hodnoty

Ďalšie povinnosti pre tento deň...

 BEZPLATNÉ E-NOVINY
BEZPLATNÉ E-NOVINY

 

Živé vysielanie
On-line rozhovor

 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Daňový kalendár
Kurzy mien
Sadzby NBS
Cestovné náhrady
Adresáre úradov

 

 

 

Sledujte nás

 

Články
Rekreačný poukaz a príspevok ...
Zákonom č. 347/2018 Z. z., ktorým bol novelizovaný zákon č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov sa zaviedol ako jedna z foriem podpory cestovného ruchu aj rekreačný poukaz. Nadväzujúcou novelizáciou Zákonníka práce boli upravené v § 152a podmienky poskytovania príspevku zamestnávateľa na rekreáciu pre svojich zamestnancov.
Žiadosti na pridelenie kódu ...
Podnikatelia, ktorým vznikne povinnosť evidovať tržbu prvý raz od 1. apríla 2019, sú povinní používať na evidenciu tržieb iba pokladnice pripojené on-line na finančnú správu. O pridelenie kódu pokladnice pre eKasu už môžu oddnes podnikatelia žiadať.
Novela zákona o dani z príjmov od ...
Zákon o dani z príjmov bol od 1. februára 2019 doplnený aj na základe novely č. 4/2019 Z. z., ktorou sa novelizuje zákon č. 321/2014 Z. z.o energetickej efektívnosti.
Zavedenie dane z poistenia a jej ...
Zákonom č. 213/2018 Z. z. o dani z poistenia sa s účinnosťou od 1. januára 2019 zavádza nový druh dane, a to daň z poistenia na vybrané odvetvia neživotného poistenia, ak je poistné riziko umiestnené v Slovenskej republike.
Top témy
Systém e-kasa predstavuje nový elektronický systém evidencie tržieb a pokladničných dokladov v reálnom čase, ktorý umožní integráciu on-line pokladníc, ako aj virtuálnych registračných pokladníc na centrálnu databázu finančnej správy, zasielanie údajov v reálnom čase, ako aj v off-line režime.
S účinnosťou od 1. apríla 2019 sa zvyšuje daňový bonus na vyživované dieťa na dvojnásobnú úroveň (dvojnásobok sumy 22,17 €), ak vyživované dieťa nedovŕšilo 6 rokov veku.
Bola zmenená jedna z podmienok daňového oslobodenia tzv. 13. mzdy, podľa ktorej sa od 1. marca 2019 už nesleduje výška priemerného mesačného zárobku (funkčného platu) zamestnanca podľa osobitných predpisov, ale len výška 500 eur od jedného zamestnávateľa.
Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa nielen zákon č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v zn. n. p., novelizoval aj zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v zn. n. p. (Zákonník práce) a tiež aj zákon o dani z príjmov a bol 23. 10. 2018 schválený.
Najnovšie
23
máj
Obchodování v EU a ve třetích zemích v roce 2019 - 1. část
Obchodovanie v EÚ a v tretích krajinách v roku 2019 - 1. časť Tento článok je venovaný najmä problematike obchodovania s tovarom v rámci EÚ a mimo EÚ so zameraním na zložitejšie prípady, s ktorými sa môže tuzemský platiteľ pri uskutočňovaní svojich ekonomických ...
23
máj
Účet základního kapitálu bez ...
Účet základného imania bez zostatku - chyba a ako ju napraviť Od roku 2018 sme prevzali účtovanie firmy (sro), ktorá sa zaoberá opravami automobilov. Pri kontrole zostatkov sme zistili, že z minulých rokov neexistuje zostatok na účte 411 - Základné imanie. ...
23
máj
Poukazy
Poukazy § 15 CIVA - poukazy § 21 CIVA - Zdaniteľná udalosť pri dodaní tovaru a poskytnutie služby § 36 CIVA - Základ dane v osobitných prípadoch § 74 CIVA - Oprava odpočtu dane § 79a CIVA Problematika uplatňovania DPH u poukazov nebola v zákone o DPH, ani v ...
23
máj
Dary poskytované fyzickými osobami ...
Dary poskytované fyzickými osobami - limit § 15 ods. 1 ZDP stanovuje maximálny limit pre zníženie základu dane o poskytnutej bezodplatné plnenia (dar) v prípade, že je poskytovateľom fyzická osoba, pričom sa vychádza z nerozdeleného základu dane. Tento limit ...
23
máj
Oznamovacie a prihlasovacie ...
Ing. Ivana Glazelová Sociálna poisťovňa v súvislosti s blížiacimi sa maturitami upozorňuje študentov, že bezprostredne po ukončení stredoškolského štúdia nemajú žiadne oznamovacie či prihlasovacie povinnosti voči Sociálnej poisťovni. Študent nemá voči Sociálnej ...
22
máj
Novela zákona o DPH 2019: Nárok na ...
Novela zákona o DPH 2019: Právo na odpočítanie dane Novelou zákona č. 235/2004 Zb. O dani z pridanej hodnoty (ďalej len "CIVA"), ktorá vyšla v zbierke zákonov pod č. 80/2019 Zb. a je účinná od 1. 4. 2019, dochádza k úprave niekoľkých ustanovení v dieli 10 - ...
22
máj
Tabulkový přehled významných změn ...
Tabuľkový prehľad významných zmien vyplývajúcich z daňového balíčka 2019 - 1. časť Dňom 1. apríla 2019 nadobudla účinnosť podstatná časť tzv. Daňového balíčka, teda zákona č. 80/2019 Zb., Ktorým sa novelizuje rada (najmä) daňových zákonov. V nasledujúcom ...
22
máj
Dodání zboží - finanční leasing
Dodanie tovaru - finančný lízing § 13 ods. 3 písm. c) CIVA - Dodanie tovaru § 42 ods. 8 CIVA - Oprava základu dane a oprava výška dane Dodanie tovaru pri odovzdaní na užívanie Za dodanie tovaru sa považuje prenechanie k použitie na základe zmluvy, pokiaľ má byť ...
22
máj
Odpisy nehmotného majetku
Odpisy nehmotného majetku § 32a ZDP upravuje od roku 2004 samostatne spôsob odpisovania nehmotného majetku. Počet mesiacov odpisovania sa pre jednotlivé druhy nehmotného majetku v priebehu doby menil. Viď nasledujúca tabuľka: 2004 2005-2017 2018-2019 ...
Videosemináre
On-line rozhovor
Najčítanejšie
Ing. Ivana Redekyová; Ing. Eva Mihalíková Začiatok roka je každoročne spojený s povinnosťou daňovníka - fyzickej, ako aj právnickej osoby vysporiadať si svoje daňové záležitosti za predchádzajúce zdaňovacie obdobie. Vysporiadanie daňovej povinnosti za ...
Tvorba rezervného fondu
Ing. Jozef Pohlod; Ing. Peter Horniaček Rezervný fond sa môže tvoriť dvomi spôsobmi: tvorba zákonného rezervného fondu pri vzniku spoločnosti, povinná tvorba zákonného rezervného fondu zo zisku. A. Zákonný rezervný fond v spoločnosti s ručením obmedzeným ...
Zaraďovanie majetku do odpisových ...
Ing. Jozef Pohlod Odpisovanie je postupné zahŕňanie opotrebenia dlhodobého hmotného a nehmotného majetku do nákladov, a to daňových alebo účtovných, pričom odpis predstavuje peňažné vyjadrenie opotrebenia dlhodobého majetku za určité časové obdobie. Odpisy majú ...
Pripočítateľné položky v roku 2018
Ing. Peter Horniaček Základom dane (ZD) pre výpočet dane z príjmov právnickej osoby nie je automaticky výsledok hospodárenia (VH) pred zdanením zistený v účtovníctve. Transformácia VH na ZD je postupný proces úpravy o položky zvyšujúce a znižujúce VH (tzv. ...
Ponuka seminárov
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA
29.5.2019, Bratislava
Lektor: Ing. Hedviga Vadinová
Seminár zameraný na problematiku majetku spoločnosti. Príďte získať všetky potrebné informácie o platných skutočnostiach a  zmenách, ktoré sú v platnosti pre rok 2019. Obsahom školenia bude okrem iného odpisovanie a oceňovanie majetku, evidencia majetku a odpisový plán. Prihláška tu!
6.6.2019, Bratislava
Lektor: Ing. Peter Kuchár
Prekonzultujte vlastné problémy a prípady zdaňovania príjmov v oblasti medzinárodných daňových vzťahov s uznávaným odborníkom z praxe. Prihláška tu!
12.6.2019, Žilina
Lektor: Ing. Veronika Frnková PhD.
Dokumentácia transferového oceňovania je súborom dokladov a informácií, ktoré preukazujú spôsob tvorby transferových cien. Musí obsahovať dôkazy o tom, že ceny zodpovedajú princípu nezávislého vzťahu. Nepodceňte vzdelávanie v tejto oblasti! Prihláška tu!
17.6.2019 - 19.6.2019, Bratislava
Lektor: Ing. Jana Mundierová
Komplexný IFRS kurz má za cieľ zorientovať účastníkov v komplikovanej problematike medzinárodných účtovných štandardov. Rieši vybrané štandardy formou praktických príkladov z praxe. Získajte prehľad a zároveň porovnanie medzi medzinárodnými štandardmi a slovenskou legislatívou. Prihláška tu!
13.8.2019 - 15.8.2019, Bratislava
Lektor: Ing. Milan Kúdela
Pripravili sme pre Vás jedinečný dvojdňový seminár, počas ktorého Vám Ing. Milan Kúdela predstaví reálne daňové kontroly priamo z praxe. Využite túto možnosť a prihláste sa na seminár, na ktorom sa oboznámite s najčastejšími nálezmi, priebehom kontroly a takisto obhajobou zo strany daňovníka. Prihláška tu!
21.8.2019, Bratislava
Lektor: Ing. Milan Kúdela
Účastníci seminára získajú aktuálne informácie ohľadne daňovej problematiky a cenné rady ako ušetriť. Zameriame sa na DPH, daň z príjmov a daňové modelovanie. Prihláška tu!
6.11.2019 - 8.11.2019, Bratislava
Lektor: Ing. Milan Kúdela
Na základe praktických príkladov, spôsobov účtovania a daňových dopadov, ktoré Vám skúsený lektor predostrie počas 3-dňového komplexného školenia, budete vo Vašej praxi neomylný! Prihláška tu!
  • www.skcu.sk
  • www.humanet.sk
  • www.money.sk
  • Baker Tilly
  • Datamolino logo
  • Archiles